This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

ANPR gebruik politie Limburg-Zuid

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

Camera’s op de A2 nabij Eijsden moeten de auto’s registreren die Nederland in en uitrijden in het zuidelijkste puntje van het land.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Limburg-Zuid naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Begin april maakt het korps haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

De KLPD maakte de volgende documenten openbaar:

Locatie ANPR-camera’s

Het korps politiekorps Limburg-Zuid beschikt over een mobiele camera, in bruikleen:

De regio Limburg Zuid heeft één mobiele camera in bruikleen van het KLPD. Hier heeft de regio Limburg Zuid GEEN documenten over.

Op de A2 ten zuiden van Eijsden (locatie Google Maps) zouden volgens één van de twee plattegronden camera’s over de weg moeten hangen. Ter hoogte van de passage over het spoor zouden vier camera’s over de weg hangen. De vluchtstroken worden niet in de gaten gehouden. Uit de andere kaart blijkt dat een camera moet hangt op de afrit naar het tankstation Patiel (locatie Google Maps), ten oosten van Eijsden.