This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

ANPR gebruik politie Brabant-Noord

ANPR-camera's in onopvallende politieauto

De kaart met de locaties van de ANPR-camera’s van de politie Brabant-Noord is gecensureerd. Het korps legt ook verder niet veel vast over de kentekenregistratie.

Verzoek

ANPR is de techniek waarbij camera’s de kentekens van passerende auto’s kunnen herkennen en registreren. Het grootschalig en structureel vastleggen van de kentekens van auto’s is niet zonder risico’s.

Om antwoord te kunnen geven hoe en hoe vaak kentekens van passerende auto’s automatisch wordt vastgelegd, heb ik een aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gedaan. Begin 2011 vroeg ik het politiekorps Brabant-Noord naar documenten over het gebruik van ANPR. Daarbij gaf ik aan geïnteresseerd te zijn in onder meer het aantal en de locaties van de camera’s, de gegevens die de camera’s precies vastleggen, de bewaartermijn van die gegevens, de kosten van het systeem en informatie over de effectiviteit.

Beslissing

Met haar beslissing op mijn verzoek maakt het korps de volgende documenten openbaar:

Daarnaast maakte de KLPD de volgende documenten openbaar:

Het loont mogelijk de moeite om nog een verzoek te doen: het ontbreken van offertes, facturen en overeenkomsten voor het plaatsen van de camera’s is zeer onwaarschijnlijk.

Locaties ANPR-camera’s

Het politiekorps Brabant-Noord beschikte over vaste camera’s. De locatie wordt geheim gehouden. In de eerste nieuwsbrief schrijft de politie:

Hierdoor hopen we meer zicht te krijgen op het verkeer dat Cuijk in en uit gaat […].

De vaste camera’s lijken in maart weer te zijn weggehaald, ze hebben nooit goed gefunctioneerd. Het korps beschikt verder over een mobiele camera, geïnstalleerd in een onopvallende politieauto. Het gebruik daarvan is wel succesvol.