This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

ANPR gebruik in de regio Arnhem en Nijmegen

Schermafdruk Openstreetmap.org | Licentie: CC BY-SA 2.0

In de regio wordt veelvuldig gebruik gemaakt van camera’s om de bewegingen van auto’s vast te leggen. Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt een kritische blik op vorderingen van de politie.

Verzoek

Verschillende gemeenten (en provincies, maar ook de politie) maken gebruik van allerlei systemen om te meten hoe het verkeer zich door de provincie beweegt. Veel van die organisaties maken daarbij gebruik van camera’s die de kentekens van passerende auto’s vastleggen. Iets meer dan een jaar geleden vroeg ik de gemeente Arnhem naar het gebruik van zulke camera’s. De gemeente gaf aan dat de ANPR-camera’s op haar grondgebied opgehangen zijn door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarop richte ik mijn verzoek aan dat samenwerkingsverband.

Beslissing en openbaar gemaakte documenten

De Stadsregio Arnhem Nijmegen maakte met haar beslissing veel documenten openbaar:

Locaties

De locaties van de camera’s zijn af te leiden uit het locatieoverzicht (duh :)).

Verzoeken van opsporingsdiensten

In het document Protocol politie en privacy staat:

Indien de politie contact op neemt voor het verkrijgen van data moet je rekening houden met de volgende uitgangspunten: Wij leveren alleen informatie na een vordering van de officier van Justitie. Dit in verband met de wet “Bescherming persoonsgegevens”. […] Controleer binnengekomen vorderingen goed, er worden regelmatig fouten gemaakt waardoor ze niet rechtsgeldig zijn. Kijk vooral of de soort informatie, de op te vragen periode en de locatie kloppen met wat er is afgesproken. […] Voor vordering vragen wij een vergoeding van onze arbeidskosten (+/- 500 euro per geval).

Het komt blijkbaar regelmatig voor dat de vorderingen niet goed geformuleerd is en er wordt geweigerd aan de vordering te voldoen.