This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Als niet dát, wat wel?

Afbeelding: Alexandre Duret-Lutz

Na blad 2 van 4 nu “blad 3 van 7”. De twee laatste zinnen prikkelen de fantasie: als niet dát, wat wel?

En ook dit is natuurlijk weer uit de context gehaald. De pagina komt uit één van de documenten die de politie openbaar maakte naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Alle documenten en de achtergrondinformatie zal ik binnenkort publiceren – het doorlezen en scannen van de vele tientallen pagina’s kost enige tijd. Deze pagina op zichzelf is echter te mooi om te laten wachten.

Zulke pagina’s zijn overigens geen uitzonderingen.