This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Aantal onderzochte telefoons op Schiphol stabiliseert

Afbeelding: airplane shadow - 2010-02-18 china 2010 015b van kevin dean | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het aantal mobiele telefoons dat door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol is onderzocht is licht gedaald ten opzichte van de voorgaande twee jaren.

De Koninklijke Marechaussee¬†doet regelmatig onderzoek naar mobiele telefoons, harde schijven van computers en de geheugenkaartjes van fotocamera’s. In 2010 en 2011 werden nog 2.000 digitale gegevensdragers aan een onderzoek onderworpen. In het afgelopen jaar is dat aantal licht gedaald. Daarmee is een stabilisering zichtbaar. In 2008 en 2009 werd nog maar half zoveel digitale gegevensdragers onderzocht. Het aantal onderzochte mobiele telefoons steeg tussen 2010 met 170 procent ten opzicht van het jaar ervoor.

De nieuwste cijfers zijn door het ministerie van Defensie openbaar gemaakt na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

2008 2009 2010 2011 2012
harde schijven 62 86 76 72 55
gsm en simkaarten 900 666 1.791 1.930 1.718
overige geheugendragers 47 118 116 102 68
audio-video 20 7 7 14 5
overige digitale componenten 44 25 6 5 4
totaal 1.073 902 1.996 2.123 1.850

 

De cijfers hebben niet alleen betrekking op de gegevensdragers van reizigers die het land inkomen, maar ook van andere onderzoeken die Koninklijke Marechaussee uitvoert op Schiphol. Hoe groot het aandeel daarvan is, is niet bekend. De Marechaussee voert deze onderzoeken uit als onderdeel van zijn algemene taak strafbare feiten op te sporen, zoals de handhaving van de vreemdelingenwetgeving.