This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Aantal internettaps in 2011 verdubbeld

Afbeelding: network patch panel van Brent Hensarling | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Het aantal telefoontaps is ongeveer gelijk gebleven, net als het aantal keer dat de politie gegevens over gebruikers opvroeg.

Uit gegevens uit het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat het aantal afgetapte internetverbinding in 2011 bijna is verdubbeld ten opzichte van 2010. Waarin in 2010 nog 1.704 zogenaamde IP-taps werden gezet, waren dat er in 2011 volgens het jaarverslag 3.331. Ook het gemiddelde aantal taps steeg, van 131 in 2010 naar 339 in 2011.

Het aantal vorderingen om “historische” verkeers- en identificerende gegevens van gebruikers bleef met 49.695 ongeveer gelijk aan vorig jaar. Het gaat hierbij om de vorderingen van de gegevens van gebruikers bij providers, maar ook bij de aanbieders van diensten op internet zoals sociale netwerken als Facebook. De politie wil dan weten vanaf welk IP-adres een gebruiker is ingelogd bij het schrijven van een tweet of welke NAW-gegevens bij een bepaald IP-adres horen. In sommige gevallen wil de politie weten met wie iemand contact heeft gehad of waar iemand zich op die momenten bevond. Providers moeten deze gegevens bewaren op grond van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De politie heeft in 2011 net is iets meer telefoonnummers afgetapt heeft dan het jaar ervoor. In 2011 werden in totaal 24.718 nummers getapt, in 2010 waren dat 22.006. Het aantal getapte nummers is daarmee ongeveer gelijk aan de 24.724 nummers dat in 2009 getapt werd. In 2011 waren er gemiddelde 1.638 taps per dag.