This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Winst bij de rechter, Telfort geeft inzage in álle persoonsgegevens

Afbeelding: Shirley de Jong

Half januari had dan eindelijk de mondelinge behandeling van de rechtszaak van mijn vriendin tegen Telfort plaats. Het ging om de vraag over welke persoonsgegevens Telfort beschikt in het kader van een abonnement voor mobiele telefonie. Telfort blijkt over minder gegevens te beschikken dan eerst gedacht, maar moet nu wel ook de gegevens geven waar ze nog niet eerder inzage over had verstrekt. En dat is winst.

Het inzagerecht is bedoeld om te kunnen controleren of de verwerking van persoonsgegevens juist, volledig, rechtmatig en relevant is. Om die reden, en om een beter idee te krijgen van de locatiegegevens die de aanbieder van haar mobiele telefoon verwerkt, heeft mijn vriendin anderhalf jaar geleden Telfort inzage gevraagd in alle persoonsgegevens die Telfort van haar verwerkt. Telfort gaf inzage in enkele gegevens, maar weigerde de locatiegegevens.

Om toch helderheid te krijgen, verzocht ik, namens mijn vriendin, uiteindelijk de rechter om Telfort op te dragen alsnog inzage te geven. Dinsdag 11 januari was de mondelinge behandeling voor de rechtbank in Amsterdam. De afvaardiging van Telfort was imposant. Behalve twee juristen van KPN waren er ook twee advocaten van Allen & Overy, één van de duurste advocatenkantoren in Nederland, aanwezig. Zij werden vergezeld door het hoofd van KPN Security.

Op de vrijdagavond voorafgaand aan de zitting werd me het omvangrijke verweerschrift toegestuurd. Uit het verweer werd snel duidelijk dat Telfort alleen beschikt over gegevens van momenten waarop met de telefoon gebeld is, of berichten zijn verzonden. Telfort verwerkt geen gegevens die niet ook meteen verkeersgegevens zijn. Zij maakt voor mobiele telefonie van haar klanten gebruik van het netwerk van KPN. Om inkomende gesprekken en berichten naar een telefoon te kunnen routeren wordt van elke mobiele telefoon met grote regelmaat de geografische locatie vastgelegd. Die gegevens worden door KPN opgeslagen en zijn, naar verluidt, niet toegankelijk voor Telfort.

Telfort beschikt alleen over de gegevens van die momenten dat er actief gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon. Die gegevens worden vastgelegd in de zogenaamde “call detail records”. Een deel van die gegevens is al inzichtelijk op de gespecificeerde factuur, waarin een overzicht van alle uitgaande gesprekken is opgenomen. Op de factuur worden de inkomende gesprekken en de in- en uitgaande sms-berichten niet genoemd. Ook wordt op die factuur het nummer van de “cell”, zeg maar zendmast, niet genoemd. Telfort beschikt ook niet over het “radioplan”, de tabel waarin het nummer van de cell is gekoppeld aan een geografische locatie.

De uitkomst van de rechtszaak is dat Telfort nu duidelijk heeft aangegeven over welke gegevens zij beschikt en dat zij alsnog inzage geeft in álle gegevens die zij verwerkt. Telfort overlegt nu de volledige call detail records, inclusief het nummer van de cell waarmee verbinding was toen er gebeld of ge-sms’d werd. Er is daarmee nog geen inzicht in de locatiegegevens van een mobiele telefoon die niet actief wordt gebruikt. Er is geen antwoord op de vraag hoe vaak die locatie wordt vastgelegd en hoe lang die gegevens bewaard worden. Dat kan ook niet, Telfort verwerkt deze gegevens niet zelf. De helderheid daarover is mooi.

Eén ding knaagt: Telfort zegt niet bij de gegevens te kunnen die bij de KPN zijn ondergebracht, maar bij de rechtszaak is vooral KPN vertegenwoordigd en ook de verstrekking van de call detail records gebeurt door iemand van KPN.