This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Wat verraadt de bewaarplicht over Telfort abonnees?

Afbeelding: FaceMePLS

Anderhalf jaar geleden vroeg mijn vriendin Telfort inzage in de persoonsgegevens die zij van haar verwerkt. In de rechtszaak gaf Telfort helderheid over de gegevens die zij opslaat over het gebruik van een mobiele telefoon. Het leeuwendeel van die gegevens wordt opgeslagen in een zogenaamd call detail record. Maar wat staat daar nu in?

Ten overstaan van de rechter gaf Telfort uitleg over de gegevens die zij van een mobiele telefoon vastlegt. Telfort verklaarde gebruik te maken van het netwerk van KPN en zelf alleen de gegevens vast te leggen op het moment dat de telefoon actief gebruikt wordt. Alleen bij in- en uitgaande gesprekken en berichten wordt dus door Telfort informatie opgeslagen. Die gegevens worden vastgelegd in call detail records, kortweg CDR’s. Hoeveel informatie heeft Telfort daarmee over een mobiele beller?

Uit het verweerschrift van Telfort wordt duidelijk dat zij alleen gegevens opslaan op het moment dat je actief van de telefoon gebruik maakt. Dus, als je gebeld wordt of als je een berichtje verstuurt. De gegevens worden opgeslagen in een zogeheten “call detail record”.

De enige locatiegegevens die Telfort verwerkt, zijn zogenaamde call detail records (CDR’s). CDR’s zijn uiterlijke kenmerken van een (individuele) telecommunicatieverbinding. Een CDR vormt de basis voor een gespecificeerde rekening. Van dergelijke CDR’s worden jaarlijks alleen al door Telfort tussen de 1 en 2 miljard stuks verwerkt.

Voor elk gesprek en bericht wordt het type, de unieke code van de simkaart (IMSI), het telefoonnummer van de klant (MSISDN), de unieke code van de telefoon (IMEI), het telefoonnummer van de gesprekspartner, de datum (Start Date) en de tijd (Start Time) waarop de verbinding is begonnnen, de verbindingsduur (Chargeable Duration), de code van de cell (Cell ID) opgeslagen. Een call detail record bestaat verder nog uit een aantal velden die niet door Telfort worden gebruikt, waar onder het Record ID, Partial Code, Partial Record Number, Network, SS Service Code, SerPro, MSC ID, Tariff Class, Cause of Termination en Chain Domain.

Het type veld geeft aan wat voor een soort verbinding het record op betrekking heeft: uitgaand telefoongesprek (mobile originating, MO), inkomend telefoongesprek (mobile terminating, MT), een doorgeschakeld gesprek (call forwarding, CF), een uitgaand SMS bericht (SMS-MO), een inkomend SMS bericht (SMS-MT), GPRS verkeer of een uitgaand MMS bericht (MMS-MO) of een inkomend MMS bericht (MMS-MT).

call detail records

Een deel van deze gegevens zijn gewoonlijk al op een gespecificeerde factuur te zien. Zo worden op je factuur van de uitgaande gesprekken en berichten de velden Start Date, Start Time en bij telefoongesprekken ook Chargeable Duration getoont. Als de gesprekspartner daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt, wordt ook het telefoonnummer van die partner getoond op de factuur. De andere gegevens, zoals het Cell ID en de gegevens van inkomende gesprekken, worden niet getoond op een gespecificeerde factuur. Telfort toont de gegevens van inkomende gesprekken niet op een factuur, omdat haar klanten niet betalen voor die gesprekken. Telfort zegt verder in de regel niets met die gegevens te doen, anders dan opslaan.

Op de afbeeldingen hieronder een deel van een aantal call detail records zoals Telfort die heeft opgeleverd aan de hand van het inzageverzoek. Het nummer van de gesprekspartner is door Telfort, in overleg, weggelaten om redenen van privacy.

call detail records

Deze gegevens zijn verkeersgegevens. Telfort zegt geen gegevens te verwerken die niet ook verkeersgegevens zijn. Die gegevens zullen er ongetwijfeld wel zijn: het netwerk immers moet weten waarheen inkomende gesprekken gerouteerd moeten worden. Die gegevens worden door KPN verwerkt en zijn naar eigen zeggen niet inzichtelijk voor Telfort.

Deze verkeersgegevens worden in het kader van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor de duur van één jaar bewaard. Dat daarmee een berg gevoelige informatie wordt vastgelegd, is erg inzichtelijk gemaakt door de Duitse krant Zeit en politicus Malte Spitz in Tell-all telephone.

Het enige locatiegegeven in de call detail records is dat Cell ID. Maar is daarmee ook echt de geografische locatie te achterhalen?