This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie verwijdert te lang bewaarde gegevens

Afbeelding: Politie in menigte van Shirley de Jong | Licentie: CC BY-NC 2.0

De politie in Rotterdam bewaarde mijn persoonsgegevens veel te lang. Op verzoek verwijdert de politie vrijwel alle gegevens.

Je hoeft helemaal niets op je kerfstok te hebben om in de systemen van de politie voor te komen. Dat gebeurt al als je aangifte gedaan hebt van een inbraak of als je gehoord bent als getuige van een aanrijding. De politie mag die gegevens niet oneindig lang bewaren, er gelden maximale bewaartermijn die afhankelijk zijn van de aard van de gegevens.

Een maand of twee geleden stuurde de politie mij, op mijn verzoek, een overzicht van de gegevens die zij over mij heeft opgeslagen. Dat bleken er meer te zijn dan ik had verwacht, en sommige van de registraties waren meer dan tien jaar oud. Daarom stuurde ik de politie in Rotterdam een nieuw verzoek: verwijdering. Sommige van de registraties hadden de maximale bewaartermijn van tien jaar ruimschoots overschreden.

De afhandeling van het verwijderingsverzoek liet lang op zich wachten, maar de politie is wél grondig te werk gegaan. De politie bekeek daarbij niet alleen de registraties waarvan ik om verwijdering had gevraagd, maar heeft al mijn registraties beoordeeld. De politie concludeert daarbij dat alle registraties, op één na, verwijderd moeten worden.

De politie mag zulke gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor haar werk. De bewaartermijnen in de Wet politiegegevens zijn slechts maxima. Is zo’n termijn overschreden, dan moeten de gegevens hoe dan ook verwijderd worden. Voor een deel van mijn registraties geldt dat die termijn inderdaad al verlopen was. Maar voor een aantal andere registraties was de maximale termijn nog niet verstreken. Toch moet de politie die gegevens verwijderen, om de registratie niet meer noodzakelijk is.

Wie alle details wil, leest de beslissing op mijn verzoek.

De politie had al deze gegevens al uit zichzelf moeten verwijderen. Het is jammer dat een expliciet verzoek daartoe nodig is. De kans dat dit voor vrijwel iedereen die in dat systeem voorkomt geldt, is immers groot. En dat zou betekenen dat de politie bergen van gevoelige gegevens ten onrechte bewaart.