This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Politie bewaart gevoelige gegevens nog altijd te lang

Afbeelding: Meer politie van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Aangiftes en meldingen mogen maximaal tien jaar door de politie bewaard worden. In de praktijk blijkt de politie die regels te negeren.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de politie. Dat gaat uiteraard over de Wet bewaarplicht (die nu even niet meer is), maar ook over de manier waarop de politie met de aan haar toevertrouwde en soms zeer gevoelige gegevens omgaat. Want, als jij aangifte hebt gedaan tegen je buurman, dan wil je wel dat de politie zorgvuldig met die aangifte omgaat – en niet dat die aangifte op straat komt te liggen.

Begin dit jaar vroeg ik bij de politie op welke gegevens zijn allemaal over mij heeft. En dat zijn er best nog wel wat. Zo heb ik inderdaad in de loop van de tijd wel een paar keer aangifte gedaan. Wat nog wel het meest verrassende was, dat er ook een aantal aangiften en meldingen tussen staan die politie al lang had moeten verwijderen.

Screen Shot 2015-03-24 at 21.38.11

Op grond van de Wet politiegegevens mogen dit soort gegevens tussen “heel kort” en maximaal tien jaar worden bewaard. Gegevens ouder dan tien jaar moeten hoe dan ook verwijderd worden. De gegevens moeten overigens al eerder ontoegankelijk zijn gemaakt voor het normale politiewerk, maar worden dan nog wel bewaard voor het afhandelen van klachten.

En natuurlijk zijn mijn gegevens niet de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Uit onderzoek dat ik eerder deed bleek al dat de politie bijzonder slecht is in de naleving van de normen in die Wet politiegegevens. In 2011 hield geen enkel korps zich aan alle regels en een enkel korps haalde nog niet eens twintig procent van de normen – zelfs als slechts getoetst werd op “voldoet op hoofdlijnen”. Ook Rotterdam-Rijnmond scoorde onvoldoende. Dat was een jaar later niet wezenlijk verbeterd.