This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Ofxam Novib weet niet wat verwijderen is

Afbeelding: Buslichting? van Shirley de Jong | Licentie: CC BY-NC 2.0

Ondanks de bevestiging dat mijn persoonsgegevens verwijderd zijn, volgt acht weken later toch weer een nieuwe oproep om mee te doen aan een sponsortocht.

Drie maanden, drie keer een verzoek

Oxfam Novib reageerde eind vorig jaar erg snel op mijn verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens. Mijn afdruk bij Oxfam Novib, achtergelaten na een gesponsorde wandeltocht van 100 kilometer, bleek beperkt. Die tocht was echter 2,5 jaar geleden en ik zie geen reden voor Oxfam Novib om nog langer mijn gegevens te bewaren. Op 4 december schreef ik het goede doel:

Voor zover ik kan beoordelen is er geen noodzaak meer voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Oxfam Novib. Ik verzoek u dan ook vriendelijk mijn persoonsgegevens uit uw systeem te verwijderen. Ik ontvang hiervan graag een bevestiging.

Waar het verzoek tot inzage snel was afgehandeld, bleef nu een reactie uit. Ook op mijn herhaalde verzoek van 1 januari bleef het stil. Op 26 februari stuurde ik het verzoek voor een derde keer. Ik betaalde zeven euro voor het aantekenen, zodat ik zeker wist dat de brief afgeleverd zou worden. Op 7 maart volgde dan eindelijk een reactie.

Wij hebben uw gegevens op 11 januari uit ons bestand verwijderd. In verband met grote drukte zijn wij niet altijd in staat meteen alle verzoeken te beantwoorden.

Het is natuurlijk spijtig dat mijn gegevens pas worden verwijderd nadat ik mijn verzoek heb herhaald. Ook spijtig is dat de organisatie naliet om die verwijdering te bevestigen, waardoor ik mijn verzoek voor een tweede keer herhaalde. Bovendien is de toon van de e-mail zodanig dat het lijkt alsof ik mij schuldig moet voelen. Maar goed, al mijn gegevens verwijderd. Klaar. Of?

Nee, we hebben écht geen gegevens meer

Nauwelijks vijf uur nadat Oxfam Novib de verwijdering van mijn gegevens heeft bevestigd belandt in mijn mailbox een nieuwe mailing: “Tijd om de wandelschoenen weer aan te trekken.” Het is weer eens een oproep om mee te doen aan een gesponsorde wandeltocht, want “als oud-deelnemer aan de Oxfam Novib Trailwalker begrijp [ik] als geen ander hoe belangrijk het is voor kinderen in ontwikkelingslanden dat ze naar school kunnen.” Helemaal opmerkelijk, want in de opgeslagen gegevens sta ik specifiek niet als oud-deelnemer geregistreerd.

Daarop stuurde ik opnieuw een brief naar Oxfam Novib:

Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch dringend om:

  • alsnog over te gaan tot de verwijdering van al mijn persoonsgegevens uit al uw systemen,
  • een expliciete en schriftelijke bevestiging daarvan, en
  • een terugbetaling van de 7 euro kosten voor de aangetekende verzending van de tweede herhaling tot de verwijdering van mijn persoonsgegevens

Twee weken later reageert Oxfam Novib:

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 9 maart laten wij u hierbij weten dat wij geen gegevens meer van u in het bestand hebben. Het moge duidelijk zijn dat vijf uur na de  verwijdering van uw gegevens reeds geselecteerde acties nog door kunnen komen. Dit kan nog plaatsvinden tot 3 weken na verwijdering.

En dat klopt gewoon niet. Immers, tussen de verwijdering van mijn gegevens (11 januari) en de nieuwe mailing (7 maart) zitten acht weken. Ik kan niet anders concluderen dan dat Oxfam Novib een andere definitie van “verwijderen” hanteert.

Het verzoek tot terugbetalen van de kosten voor het aangetekend versturen van de tweede herhaling van het verwijderingsverzoek, is door Oxfam Novib gemakshalve genegeerd.