This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inzageverzoek persoonsgegevens XS4ALL

Afbeelding: internet since 1993 van Herman van Iperen | Licentie: CC BY-NC-SA

Ooit was ik eens klant bij internetaanbieder XS4ALL. Welke gegevens zouden ze nu nog van mij hebben?

Op 1 augustus stuurde ik XS4ALL een verzoek tot inzage in de persoonsgegevens. De brief is inhoudelijk gelijk aan de brief die privacy inzage machine van Bits of Freedom verstuurt.

Een paar dagen later stuurt XS4ALL mij een ontvangstbevestiging. Het bedrijf geeft aan naar verwachting binnen twee weken aan mijn verzoek te kunnen voldoen. Een week later ontvang ik het antwoord op mijn verzoek.

Het antwoord bestaat uit één pagina met informatie over mij als relatie en de door mij afgenomen  pakketten, één pagina met een overzicht van de contactmomenten en vier pagina’s met informatie over een tweetal orders.

De gegevens op de pagina met de relatie- en pakketinformatie is inmiddels verouderd. Ik ben in tussentijd verhuisd, de gegevens in de administratie hebben betrekking op mijn vorige adres. De gegevens zijn verder correct.

De pagina met de contactgegevens is interessant. XS4ALL heeft, om gegevens van over haar eigen medewerkers onleesbaar te maken, enige informatie weggestreept. De blauwe stift is echter niet dekkend genoeg om de gebruikersnaam van degene die mijn verzoek afhandelt weg te strepen. Ook de volledige naam van een collega is niet voldoende weggestreept. Niet dat dat veel had gescheeld: iets verderop is diezelfde naam in zijn geheel niet weggewerkt.