This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inzage persoonsgegevens voormalig huisarts

Afbeelding: Katrin Morenz

Anderhalf jaar geleden ben ik verhuisd. Nu werd het eens tijd om een huisarts in Amsterdam te vinden. Zodat mijn nieuwe huisarts bij mijn gegevens kon, vroeg ik om overdracht van mijn dossier bij mijn oude huisarts. Ik vroeg daarbij gelijk welke gegevens van mij werden verwerkt.

Een volledig dossier is toch meer dan niets

Ik stuurde mijn oude huisarts de volgende tekst:

In verband met mijn verhuizing naar Amsterdam verzoek ik u vriendelijk mijn dossier over te dragen aan de volgende huisarts: […] Graag ontvang ik een bevestiging van de overdracht. Bovendien verzoek ik u vriendelijk om een overzicht van de gegevens die u van mij bewaard.

Het idee was: de huisarts zal het dossier doorsturen, maar zal zonder twijfel ook wel enige gegevens zelf bewaren. Dat is de huisarts zelfs wettelijk verplicht. De huisarts reageerde spoedig met een bevestiging en volstond verder met:

Dit is een papieren dossier, ik kan u daar geen overzicht van sturen. U kunt natuurlijk altijd om inzage van uw dossier vragen bij uw huisarts.

Dat klopt, maar ik kon me niet voorstellen dat men helemaal geen gegevens van mij verwerkt. Dus vroeg ik expliciet naar de gegevens die ze nog wel bewaren:

In mijn brief waarin ik om de overdracht verzocht, vroeg ik u echter ook om een overzicht van de gegevens welke u wel van mij bewaard. Ik begrijp dat u het papieren dossier naar mijn nieuwe huisarts heeft gestuurd. Ik kan mij echter niet voorstellen dat u nu helemaal geen persoonsgegevens van mij verwerkt.

Graag ontvang ik alsnog een overzicht van de persoonsgegevens (in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 1) die u van mij verwerkt of een bevestiging dat u inderdaad geen enkele persoonsgegeven van mij verwerkt.

Daarop werd geantwoord:

U bent uitgeschreven uit ons systeem, echter uw medisch dossier in de computer blijft 10 jaar bewaard in het computerarchief. Als u wilt kan ik hier een uitdraai van maken en per post naar u sturen. Uw nieuwe huisarts heeft hier ook een kopie van gekregen + de rest van uw dossier (denk daarbij aan eventuele brieven van specialisten en gegevens van huisartsen daarvoor).

Mocht u een kopie willen ontvangen per post wil ik even controleren of ik over uw juiste adresgegevens beschik.

Ja, ik wilde wel een kopie ontvangen. De uitdraai bleek enkele A4’tjes te zijn en bevatte alle details:

  • naam, adres, telefoonnummer, geboortenummer
  • patientnummer
  • verzekeraar en nummer van de verzekering
  • burgerservicenummer
  • zogenaamde probleemlijst, een overzicht van de openstaande aandoeningen
  • anamnese en onderzoek, een overzicht van alle huisartsbezoeken inclusief omschrijving klacht, diagnose en advies
  • alle voorgeschreven medicatie
  • communicatie met andere hulpverleners
  • kopieeen van brieven van consult bij de afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

En dat blijft dus tien jaar bewaard. Dat is praktisch een volledig medisch dossier.