This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Inzage persoonsgegevens BKR

Afbeelding: Quinn Dombrowski

Het BKR is de laatste tijd niet al te positief in het nieuws. Recent besloten telefoonaanbieders nieuw afgesloten abonnementen voor mobiele telefoons niet meer aan te melden bij het BKR. Wat weet dat BKR van mij?

Een inzageverzoek bij het BKR verloopt anders dan bij de meeste organisaties. Je moet bij een bank langs om er een formulier in te vullen en 4,50 euro te betalen, waarna de bank ervoor zorgt dat het verzoek bij het BKR terechtkomt.

Op het formulier wordt gevraagd om je volledige naam, geslacht, de naam van de partner, het huidige woonadres, het woonadres van voor je laatste verhuizing, geboortedatum, bank- of gironummer, telefoonnummer, e-mailadres en de datum van aanvraag. Het formulier moet ondertekend worden en de bankmedewerker maakt een kopie van je identiteitsbewijs (!). Curieus, want voor het vaststellen van mijn identiteit is de kopie niet nodig.

De folder, waar het formulier uit komt krijg je mee naar huis. In de folder is het doel van het BKR beschreven en waar je terecht kunt in geval van foutieve registraties.

Een week later kreeg ik inzage. Het overzicht bestond uit één enkele regel:

Onder de door u opgegeven gegevens bent u onbekend.

Dat zou zomaar kunnen kloppen.