This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Cendris kent iedereen

Schermafdruk cendris.nl

Cendris kent iedereen, dat weet ik van een eerder verzoek tot inzage in mijn gegevens. Cendris houdt ook bij als je dat niet wilt. 

Bijna drie jaar geleden deed ik eens een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens, zoals ze worden verwerkt door Cendris. Dat bedrijf beheert het Nationaal Consumenten Bestand dat, naar eigen zeggen, het meest complete en actuele bestand is van mailbare adressen in Nederland. Het bevatte destijds 6,5 miljoen adressen en bijbehorende telefoonnummers van consumenten. Het bestand is inmiddels 7,3 miljoen adressen groot. Cendris kent iedereen, zo luidt de nietsverhullende tagline. Ik maakte kennis met Cendris nadat TNT Post, dat nu weer PostNL heet, mijn gegevens had gedeeld.

Een maand geleden deed ik opnieuw een verzoek tot inzage. De verzonden brief komt inhoudelijk overeen met de brief die Bits of Freedom’s PIM genereert. Ook nu reageert Cendris snel en vermoedelijk volledig.

Cendris heeft de navolgende persoonsgegevens van u sinds 24 maart 2009 in haar Blokkadebestand opgenomen: [naw-gegevens, geboortedatum, geslacht].

Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden door Cendris voor dataonderhoud noch voor marktonderzoek en Direct Marketingdoeleinden alsmede dat uw persoonsgegevens ook niet door Cendris aan derden worden verstrekt.

De reden dat uw gegevens als een niet in de tijd beperkte blokkade zijn opgenomen in het databestand van Cendris en niet definitief verwijderd zijn is om te voorkomen dat uw gegevens opnieuw in de voor derden bestemde bestanden opgenomen worden en dan niet als geblokkeerd herkend worden.

Dat is een helder antwoord.

Tenslotte, Cendris gaat ook op een opmerkelijke manier met mijn verzoek tot inzage om: het verzoek, inclusief de kopie van mijn identiteitsbewijs, wordt teruggestuurd met antwoord op het verzoek.