This web site is no longer maintained and may be outdated. It is retained primarily for historical reasons.

Betalingsprovider Bol.com kent mij niet

Afbeelding: Euros 50mm f/2.8 van Nathan Gibbs | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

Accountor, het bedrijf dat voor Bol.com de betalingen afhandelt, kent mij in z’n geheel niet.

Eerder deed ik eens een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens bij Bol.com. In hun antwoord gaven ze aan mijn gegevens voor de afhandeling van betalingen te verstrekken aan Acccountor. Het bedrijf “met¬†expertise op het gebied van modern financieel management en loonadministratie”. Daarop stuurde ik ook maar eens een verzoek aan dat bedrijf. Het antwoord was helder:

Met referte aan uw schrijven van 28 november 2011 waarin u ons verzoekt om opgave te doen over het feit of wij persoonsgegevens van u verwerken, delen wij u mede dat dit niet het geval is.

U bent niet bekend in onze data met de persoonsgegevens welke u ons heeft verstrekt.

Toch is dat weer curieus. Het bedrijf verwerkt betalingen voor een webwinkel waar ik wel eens iets koop. Zouden die dan echt zo weinig gegevens hebben? Of zouden ze alleen maar gegevens hebben op basis van mijn rekeningnummer?